1. პარკში შეზღუდულია ისეთი საშუალებებით გადაადგილება, როგორიცაა ველოსიპედი, გორგოლაჭები და ა.შ.

2. პარკის ტერიტორიაზე აკრძალულია ცხოველის შემოყვანა

3.